Monthly Archive: March 2013

Mar 14

Уточнение относно съобщенията за такса смет

сн-община4

Новите данъчни известия за размера на такса битови отпадъци, които общината разпрати, се отнасят само за ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, задължени по Закона за местните данъци и такси. Причината писмата да се разпратят наново е, че е допусната грешка от софтуерен характер, която вече е отстранена от “Информационно обслужване” АД. В най-кратък срок ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ще получат …

Continue reading »