Monthly Archive: July 2016

Jul 15

Центърът за обществена подкрепа търси логопед

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛОГОПЕД НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО: 1. МОЛБА /СВОБОДЕН ТЕКСТ/; 2. АБТОБИОГРАФИЯ; 3. КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ”ИЛИ “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” С ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЛОГОПЕДИЯ”, „СУРДОПЕДАГОГИКА” /РЕЧЕВО-СЛУХОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ/. ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, НАХОДЯЩ СЕ …

Continue reading »