«

»

Jun 15

Професионалната гимназия спечели проект по Еразъм +

cropped-0031 За две седмици, през лятото на следващата година, на обучение в Португалия ще заминат възпитаници на радневската Професионална гимназия „Св. Иван Рилски”. Това ще стане факт благодарение на спечеления от страна на учебното заведение проект по програма „Еразъм +”. Той е под надслов „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Директорът на учебното заведение Мария Колева изрази задоволството си от възможностите, които се дават пред нейните възпитаници. Те ще имат шанса да се обучават в реална среда. Начинанието предвижда 20 ученици на гимназията от сегашните 9-ти и 10-ти класове от паралелките “Минна електромеханика” и “Автоматизация на производството” да бъдат изпратени от 23 юли до 5 август следващата година на производствена практика в Барселос, Португалия.
Те ще преминат обучение по професионална подготовка. Чрез участието си в проекта ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална среда, ще усвоят основните принципи при проектиране, планиране и изграждане на ел. инсталации, ще трябва да създадат проект за конкретни нужди на дадено производствено предприятие, ще придобият софтуерни решения за електротехническо чертане, ще упражнят монтажни дейности, ще имат възможност да се запознаят и с последните технически решения за енергийна ефективност и други.
Темите, включени в работната програма, са подбрани с оглед надграждане на придобитите в училище знания и умения и усвояване на нови, специфични за професиите.

Leave a Reply