«

»

Oct 11

Обсъждаха доброволните формирования в областната управа

Областният управител откри семинар с кметовете на общини и служители в общинските администрации, които имат отношение за създаване и обучение на доброволни формирования в област Стара Загора. Община Раднево бе представена от зам.-кмета Георги Коев. В семинара участие взеха и членовете на Областния съвет по сигурността, и Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Целта му е да се усъвършенстват знанията и уменията при прилагане на нормативната уредба относно създаването и обучението на доброволни формирования в общините за предотвратяване и овладяване на кризисни ситуации в областта.
“Опитът от възникналите бедствени ситуации през зимния период и пожарите през лятото в област Стара Загора показва, че е необходимо да се привличат добре екипирани и обучении доброволци за своевременно овладяване на възникналите кризи,” заяви областният управител.
Към момента на територията на област Стара Загора обучени и изградени доброволни формирования има само в общините Чирпан и Гълъбово. С наредба на МВР се определя реда за пререгистрация и създаване на нови доброволни формирования. За населени места до 5 000 жители примерно, формированието е до 5 човека, от 35 001 до 50 000 – до 35 души, от 100 001 до 200 000 – до 60. Трудът, положен от представителите на доброволните формирования се възнаграждава от държавата със стандарт, определен от Министерски съвет.

Leave a Reply