«

»

Oct 18

Благоустрояват двора на болницата по проект

Нов облик ще има дворът на радневската болница. Това стана ясно наскоро, когато в общината бе представен проектът „Почистване и озеленяване на площи за отдих и реновиране на спортно съоръжение в парка на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Чакмаков” – град Раднево”. Обществеността се запозна с идеята и графика на изпълнението. Проектът е част от национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012 г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” по инициатива на МОСВ и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда). „Реализирането на заложените дейности ще допринесат за постигане на важен социален ефект, привеждане на приветлив и европейски облик на обхванатата територия, както и предоставяне възможност на жителите на общината да поддържат и подобряват физическото си състояние и спортен дух. Реализацията му е отворена към общността, като всеки (неправителствени организации, граждани, живеещи в района, ученици, младежи и други) може да се включи като доброволец”, заяви ръководителят на проекта заместник-кметът д-рТеньо Тенев. „152 кв. м цветни лехи, нови, подходящи дървесни видове и площадка за рехабилитация ще има в запуснатия, доскоро, болничен двор”, сподели д-р Евгени Гинев, вр. и. д. управител на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков”. „Отделно ще бъде освежен районът, в който ще бъдат поставени 11 пейки, кошчета за отпадъци, ще бъде ремонтирано и осветлението. Ще има специална площадка, на която ще бъдат изградени рампа за раздвижване, шведски стени, лостове и успоредка, с която ще може да се извършва рехабилитацията на част от лекуващите се, но съоръженията ще могат да се ползват и от всички радневци. Така освен за пациентите, мястото ще се превърне в един чудесен кът за отдих”, допълни той. „Финансирането, което е одобрено е на стойност 9908 лева, но със собствени средства ще бъдат извършени и допълнителни дейности. Например ремонт на разрушената ограда, чието лошо състояние стана видно след отстраняването на храстите, както и почистването, което започна. Крайният срок за приключването на проекта е средата на ноември, но е възможно това да стане и по-рано”, заяви д-р Гинев.

Leave a Reply