Tag Archive: разделно събиране

Mar 14

Мините въвеждат разделно събиране на батерии

„Мини Марица-изток” ЕАД обявиха, че приемат грижата за околната среда като сериозна отговорност към природата, идните поколения и към обществото. От там заявиха, че са въвели разделно събиране на негодни за употреба малки батерии. От мините вече организираха предаване на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии. За 2011 г. са предадени 18,5 тона от тях. …

Continue reading »